Новини

всички новини Знаете ли, че...

Ръководство за безопасен монтаж на хидравлични маркучи:

Ръководство за безопасен монтаж на хидравлични маркучи

Можете да удължите полезния живот на хидравличните си маркучи, а от там и на оборудването си, само следвайки няколко лесни указания за безопасен монтаж.

Винаги спазвайте препоръките на производителя за минималния радиус на огъване. Огъването на маркуча до радиус на огъване по-малък от препоръчания, трябва да се избягва. Винаги монтирайте маркуча така, че да осигурите достатъчен радиус на огъване.

Ръководство за безопасен монтаж на хидравлични маркучи

За да не предизвикате деформация на маркучите, ги отрежете на такава дължина, която да позволява безпроблемно свиването и разпъването им.

Ръководство за безопасен монтаж на хидравлични маркучи

Огънете маркуча само в една равнина, за да избегнете усукване на оплетката му, което от своя страна би довело до намаляване на работното налягане и съкращаване на полезния му живот от 70% до 90%.

Ръководство за безопасен монтаж на хидравлични маркучи

За да избегнете усукване на маркуча, можете да монтирате скоба на огъвката му. Важно е да предвидите краищата на маркуча от ляво и от дясно на скобата да са достатъчно дълги, за да намалите напрежението върху оплетката му.

Ръководство за безопасен монтаж на хидравлични маркучи

Около 80% от повредите по маркучите са в резултат от външни въздействия, а абразията е един от основните виновници. При маркучите абразията се предизвиква основно в резултат на триене на външната повърхност на маркуча в друг, съседен до него маркуч, или при триене в останалото оборудване по системата. Монтирайте скоба, която да фиксира маркуча на едно място и да не позволява триене. Много важно е скобата да приляга плътно по маркуча. Друг лесен начин да предпазите маркуча срещу триене, е да монтирате предпазна спирала (протектор). Протекторът не само предпазва срещу абразия, но и фиксира няколко маркуча заедно в компактен вързоп.

Ръководство за безопасен монтаж на хидравлични маркучи

При монтиране на маркуч към цилиндър, който се върти, се уверете, че маркучът е достатъчно дълъг с цел да осигурите достатъчен радиус на огъване. На фигурата в ляво, при завъртане на цилиндъра, маркучът е с достатъчна дължина, но пък радиусът на огъване е прекалено малък, когато цилиндърът е във вертикално положение. Увеличаването на дължината на маркуча и осигуряването по този начин на безпроблемното му свиване и разпъване, създава много по-голям радиус на огъване.

Ръководство за безопасен монтаж на хидравлични маркучи

Правилното и добре обмислено монтиране на маркучите ще предотврати тяхното заплитане, усукване, пречупване и триене – всичко това са предпоставки за по-бързото износване на маркучите. Освен това, правилният монтаж осигурява последващото по-лесно монтиране/демонтиране на маркучите.

Ръководство за безопасен монтаж на хидравлични маркучи

Теч на масло от маркучите може да предизвика наранявания поради бързото проникване на маслото в кожата. Също така, своевременно почиствайте течовете на масло, тъй като дори и малък теч може да направи пода хлъзгав и опасен.

Ръководство за безопасен монтаж на хидравлични маркучи

За контакти: Стара Загора, ул. Индустриална 1, Бизнес център 2, 042 919 369, office@vesta-vi.com